BRUNO SCHULZ (1892-1942) – SZTUKA PLASTYCZNA

 

 

Autoportrety / Xięga Bałwochwalcza / Sceny we wnętrzu / Akty kobiece / Portrety / Sceny na ulicy / Sceny przy stole / Ilustracje do własnych utworów / Judaica / Projekty graficzne / Sceny baśniowe

 

DEDYKACJAODWIECZNA BAŚŃODWIECZNA BAŚŃ (Ideał)ODWIECZNA BAŚŃINFANTKA I JEJ KARŁYJEJ GARDEROBIANAUNDULA, ODWIECZNY IDEAŁUNDULA U ARTYSTÓWUNDULA IDZIE W NOCUNDULA W NOCYŁAWKAPLEMIĘ PARIASÓWPROCESJA – PROCESJAPIELGRZYMIZABAWY W OGRODZIE – ZABAWY W OGRODZIEZACZAROWANE MIASTONA CYTERZEZUZANNA I STARCYZUZANNA PRZY TUALECIEMADEMOISELLE CIRCE I JEJ TRUPABESTIEZACZAROWANE MIASTO IIŚWIĘTO WIOSNYBACHANALIAOGIERY I EUNUCHY – OGIERY I EUNUCHYŚWIĘTO BAŁWOCHWALCÓWXIĘGA BAŁWOCHWALCZAXIĘGA BAŁWOCHWALCZA II

 

E

6wersja robocza

335.             

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

II 14606/1

Strona tytułowa do "Xięgi Bałwochwalczej" (postać klęczącego, przed otwartą księgą, mężczyzny – autoportret), ok. 1922 (ołówek, papier, 32,5×25,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 19; KO: 237]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINALNE/ (CLICHE VERRE)/ BRVNONA SCHVLZA

link

336.             

Muzeum Literatury

E.905/1

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (rysunek dwóch mężczyzn w długich szatach na tle Tory), po 1922 (tusz, piórko, karton, 35 × 25,3)

[reprod. w: Schulz 1995, 131, nr kat. 402]

"Xięga / Bałwochwalcza /

19 grafik oryg.- /

Brunona Schulza"

link

337.             

Biblioteka Jagiellońska

 

Teka porte-folio "Xięgi Bałwochwalczej" (rysunek korowodu postaci z autoportretem artysty w mitrze na głowie), ok. 1920 (tusz/szare płótno na tekturze, 33×25,5)

[reprod. w: Xięga 1988: 66; Schulz 1995, 124, nr kat. 454; KO: 234]

XIĘGA/Bałwochwalcza

GRAFIKI ORYGIN./ BRVNONA SCHVLZA

link

link

link

338.             

Biblioteka Jagiellońska

 

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. nagiej kobiety leżącej na łożu z baldachimem i dwoma świecznikami u wezgłowia), ok. 1920 (ołówek, tusz/karton, 31,2×25)

[reprod. w: Xięga 1988: 67; Schulz 1995, 128, nr kat. 455; KO: 234]

XIĘGA/BAŁWO/CHWALCZA

20 GRAFIK ORYGIN. / BRVNONA SCHVLZA/ (CLICHE VERRE) / 7.

link

link

link

339.             

Muzeum Narodowe w Krakowie

III 7464

Teka porte-folio "Xięgi Bałwochwalczej" z trójpostaciową sceną (pośrodku autoportret w mitrze, z prawej – postać modlącej się kobiety i z lewej – mężczyzna z otwartą księgą w rękach), po 1921 (ołówek, tusz/płótno pomarańczowe na tekturze; 45×32)

nr kat. 456 [reprod. w: Xięga 1988: 68; KO: 235]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINALNE

link

link

link

340.             

Muzeum Narodowe w Krakowie

III 7465

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (z rysunkiem przedstawiającym mężczyznę klęczącego nad otwartą księgą i tulącymi się doń dwiema postaciami), po 1921 (ołówek, gwasz/karton; 9,7×12,6 (41×31)

nr kat. 457 [reprod. w: Xięga 1988: 69; KO: 235]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINALNE/ (SPOSOBEM »CLICHE VERRE«)/ BRUNONA SCHULZA

link

link

link

341.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

Teka porte-folio "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. postaci z lirą w ręku, na stopniach ołtarza całopalnego), po 1921 (tusz, gwasz/szare płótno na tekturze, 40,2×26)

nr kat. 458 [reprod. w: Xięga 1988: 62; KO: 232]

BRVNO SCHVLZ

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

 

link

link

342.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. postaci z lirą w ręku, na stopniach ołtarza całopalnego), po 1921 (tusz, pędzel/karton, 35,8×27)

[reprod. w: Xięga 1988: 63; Schulz 1995, 129, nr kat. 459; KO: 232]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINALNE/ (CLICHE-VERRE)/ BRUNONA SCHULZA

link

343.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

Teka porte-folio "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. kobiety na tronie o oparciu w formie otwartej księgi, postacią z rozpartymi ramionami i postacią całującą stopy kobiety), po 1921 (ołówek, tusz/żółte płótno na tekturze, 38×30,9)

[reprod. w: Xięga 1988: 64; Schulz 1995, 125, nr kat. 460; KO: 231]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

 

link

344.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (z autoportretem, tytułem i spisem treści), po 1921 (ołówek, tusz/karton; 37,7×29,6)

[reprod. w: Xięga 1988: 65; Schulz 1995,  127, nr kat. 461; KO: 233]

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINALNE/ BRUNONA SCHULZA / TREŚĆ: /DEDYKACJA – ODWIECZNA BAŚŃ – UNDULA, ODWICZNY IDEAŁ – UNDULA U ARTYSTÓW – UNDULA IDZIE W NOC – ŁAWKA – PLEMIĘ PARIASÓW – ZACZAROWANE MIASTO – NA CYTERZE – ZUZANNA PZY TUALECIE – MADEMOISELLE CIRCE I JEJ TRUPA – BESTJE – ZACZAROWANE MIASTO II – ŚWIĘTO WIOSNY – OGIERY I EUNUCHY – ŚWIĘTO BAŁWOCHWALCÓW – XIĘGA BAŁWOCHWALCZA

link

link

345.             

 /wł. prywatna/

Teka porte-folio "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. przedstawiającym kobietę leżącą na łożu i klowna trzymającego lustro), 1920-1922 (piórko, tusz, płótno; 35×26)

[reprod. w: Xięga 1988: 70; Schulz 1995, 126, nr kat. 462; KO: 236]

 

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

 

link

link

346.             

 Desa Unicum, 17.06.2010

 

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej" (rys. 5 starców nad otwartą księgą), po 1921 (tusz/papier, 35×26 cm)

[reprod. w: Xięga 1988: 71; Schulz 1995, 130, nr kat. 463]

 

XIĘGA/BAŁWOCHWALCZA

GRAFIKI ORYGINAL./ BRVNONA SCHVLZA

link

link

link

 

 

 

 

 

 

347.             

Muzeum Literatury

 E.905/2

"DEDYKACJA" ("Introdukcja"), ok. 1922 (cliché-verre, 13,3×17,7)

[reprod. w: Schulz 1995, 132, nr kat. 402]

sygn.

link

link

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Dedykacja" ("Introdukcja") (cliché-verre, 11×17,5)

[reprod. w: Xięga 1988: 74]

 

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Dedykacja"

 

 

link

link

 

Polswiss Art, 9.12.2001

"Dedykacja" ("Introdukcja"), ok. 1922 (cliché-verre, 13,3×17,7)

 

 

link

 

Ostoya, 1997-11-16

Inwokacje (Autoportret z Xięgi Bałwochwalczej), cliché-verre/papier, 13,2x18

 

sygn.

link

 

Desa Unicum, 1997-06-01

Autoportret z "Xięgi Bałwochwalczej", cliché-verre/papier, 13x17,5

 

sygn.

link

 

Desa Unicum, 1991-07-28

Dedykacja (autoportret), cliché-verre, 13,5x18

 

sygn.

link

 

 

 

 

 

 

348.             

Muzeum Literatury

 E.906

"ODWIECZNA BAŚŃ I" ("Odwieczna legenda", "Ideał"), ok. 1920 (cliché-verre, 17,9×11,5 na podkładzie kartonowym 31×25)

[reprod. w: Schulz 1995, 133, nr kat. 464]

 

link

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Odwieczna baśń I" (cliché-verre, 16,8×12,2)

[reprod. w: Xięga 1988: 75; KO: 238]

 

link

link

 

GK Collection #1 [Galeria Stary Browar, 18.03 - 17.06.2007]

Odwieczna baśń, wersja 1, praca nr 2 z Xięgi, 1920-1921

GK Collection # 1. Kolekcja sztuki Grażyny Kulczyk, red. Paweł Leszkowicz, Albatros 2007

Sygn.

link

 

Rempex, 26.09.2007

Odwieczna baśń, cliche - verre, papier, 17,3 x 12 cm

 

 

link

 

Signum Foundation

Odwieczna baśń (17,3 x 12,3 cm)

 

 

link

 

 

 

 

 

 

349.             

Muzeum Literatury

 E.902 {?}

"ODWIECZNA BAŚŃ II", ok. 1922 (cliché-verre, 32,5×25,5)

nr kat. 20

 

link

 

Muzeum Literatury

E.905/3

"Odwieczna baśń II", ok. 1922 (cliché-verre, 16×11,6)

[reprod. w: Schulz 1995, 134, nr kat. 402]

Sygn.

 

 

Biblioteka Jagiellońska

"Odwieczna baśń II" (cliché-verre, 18×11,5)

[reprod. w: Xięga 1988: 76; KO: 239]

Sygn.

link

link

link

 

 

 

 

 

 

350.             

 Rempex, 24.03.2004

"ODWIECZNA BAŚŃ", 1920-1922 (cliché-verre, papier, 17,5×12)

 

 

link

 

 

 

 

 

 

351.             

Muzeum Literatury

E.905/4

"INFANTKA I JEJ KARŁY" (cliché-verre, 17×12,5)

nr kat. 402

Sygn.

link

 

Muzeum Literatury

 E.918

"Infantka i jej karły" (cliché-verre, 17,6 ×12,5)

 

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Infantka i jej karły" (cliché-verre, 18×13)

[reprod. w: Xięga 1988: 77; KO: 240]

 

link

 

Muzeum Sztuki w Łodzi

"Infantka i jej karły" (cliché-verre, 17×12,5)

 

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Infantka i jej karły"

 

Sygn.

link

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Infantka i jej karły"

 

 

link

link

 

 

["Dwarfs"]

[reprod. w: "Tsushtayer" nr 2, 1930]

 

 

 

 

 

 

 

 

352.             

Muzeum Literatury

E.905/5

"JEJ GARDEROBIANA" ("W garderobie Unduli", "Panna Hestia") (cliché-verre, 11,7×16)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Jej garderobiana w loży Unduli" (cliché-verre, 12×16)

[reprod. w: Xięga 1988: 78; KO: 241]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Jej garderobiana"

 

Sygn.

link

link

 

Krakowski Antykwariat Naukowy

 [03.10.2009]

Jej garderobiana. Cliché verre, wym.: 11, 7 x 6, 4 cm, w kartonowym passe-partout o wym.: 40,5 x 31 cm

 

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

353.             

Biblioteka Jagiellońska

"UNDULA W NOCY", 1920 (cliché-verre, 15×10,5 na podkładzie kart. 31×25)

nr kat. 465

Sygn.

link

link

 

Muzeum Literatury

E.905/8

"Undula idzie w noc" (cliché-verre, 14,5×9,7)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Undula w nocy" [1920-1921], cliché-verre na papierze, 15,2 x 10,3 cm

[reprod. w: Xięga 1988: 82; KO: 246]

 

link

link

link

 

 

"Undula. Drzeworyt"

[reprod. w: "Sygnały"]

 

link

 

 

["Undula Strolling"]

[reprod. w: "Tsushtayer", 1930]

 

 

 

 

Undula

[reprod. w: "Tygodnik Illustrowany", nr 17, 1935]

 

 

 

 

 

 

 

 

354.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

"ŁAWKA", 1921 (cliché-verre, 13×18,1 na podkładzie kart. 36×27)

[reprod. w: Schulz 1995, 148, nr kat. 466]

Sygn. /dat.

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie {?}

"Ławka" (cliché-verre, 14×18)

[reprod. w: Xięga 1988: 83; KO: 247]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska {?}

"Ławka"

 

 

link

 

 

 

 

 

 

355.             

Biblioteka Jagiellońska

"PROCESJA" (cliché-verre, 17×23)

nr kat. 467 [reprod. w: Xięga 1988: 85]

Sygn.

link

link

356.             

 

"Procesja" (cliché-verre, 17×23)

[reprod. w: KO: 250]

"(...) znane są aż cztery różniące się w pewnych szczegółach wersje grafiki Procesja." (Ficowski, KO, 515)

 

357.             

Muzeum Literatury

 II 14606/4

"PROCESJA", 1920-1922 (cliché-verre, 17,7×23,2)

nr kat. 21

 

link

 

Muzeum Literatury

E.905/10

"Procesja" (cliché-verre, 16,7×23,3)

nr kat. 402

 

link

 

 

 

 

 

 

358.             

Biblioteka Jagiellońska

"PIELGRZYMI" (cliché-verre, 17,5×23,5)

[reprod. w: Xięga 1988: 86; KO: 251]

Sygn.

link

link

link

 

Muzeum Literatury

 B 5061/1

"Pielgrzymi", 1920-1922 (cliché-verre, 16,7×23)

nr kat. 22 [reprod. w: Schulz 1995: 136]

 

link

 

 

 

 

 

 

359.             

Muzeum Literatury

E.905/9

"PLEMIĘ PARIASÓW" (cliché-verre, 8,5×11,6)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Plemię pariasów" (cliché-verre, 8,8×12)

[reprod. w: Xięga 1988: 84; KO: 248-249]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Plemię pariasów"

 

Sygn.

link

 

Krakowski Antykwariat Naukowy

 [03.10.2009]

"Pielgrzymka". Cliché verre wym.: 8, 2 x 11,5 cm, passe-partout wym.: 40, 3 x 31 cm.

 

Sygn./tytuł [!]

link link

 

 

 

 

 

 

360.             

 /wł. prywatna/

Szkic do cliché-verre "Pielgrzymi", ok. 1920 (ołówek/papier, 18×23,3)

[reprod. w: Xięga 1988: 114; Schulz 1995: 135, nr kat. 468; KO: 394-395]

 

link

361.             

Muzeum Literatury

 ML.K. 1472

Bałwochwalcy u stóp siedzącej kobiety, ok. 1934 (ołówek/papier, 15×19)

[reprod. w: Schulz 2003: 19]

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

362.             

Muzeum Literatury

II 14606/2

"JESZCZE RAZ UNDULA", 1920-1922 (cliché-verre, 9,5×15)

nr kat. 23

 

link

 

Muzeum Literatury

E.907

"Jeszcze raz Undula", 1920-1922 (cliché-verre, 10×17,5)

nr kat. 24

 

 

 

Muzeum Literatury

 E.905/6

"Jeszcze raz Undula" ("Undula odwieczny ideał", "Undula wieczysty ideał") (cliché-verre, 9,5×14,4)

nr kat. 402

 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Undula odwieczny ideał" (cliché-verre, 10,3×15,3)

[reprod. w: Xięga 1988: 79; KO: 244]

 

link

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Undula, odwieczny ideał"

 

Sygn.

link

link

 

Yad Vashem

“Undula, the Eternal Ideal” 1920-21

 

 

link

 

 

 

 

 

 

363.             

Muzeum Literatury

 E.905/7

"UNDULA U ARTYSTÓW" (cliché-verre, 9,5×14,7)

nr kat. 402

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Undula u artystów" (cliché-verre, 10×15)

[reprod. w: Xięga 1988: 80; KO: 242-243]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Undula u artystów"

 

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

364.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

"UNDULA IDZIE W NOC", 1920 (cliché-verre, 11,6×8,4)

[reprod. w: Xięga 1988: 81; KO: 245]

Sygn.

link

link

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Undula idzie w noc"

 

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

365.             

Yad Vashem

GARDEN GAMES” 1920-1922

[reprod. w: "New York Times", February 27, 2009]

Sygn.

link

link

 

Biblioteka Jagiellońska

Zabawy w parku (wariant)

[reprod. w: KO: 252]

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

366.             

Muzeum Literatury

II 14606/3

"ZABAWY W OGRODZIE", 1920-1922 (cliché-verre, 9,7×15)

nr kat. 25

 

link

 

Muzeum Literatury

 E.905/11

 

"Zabawy w ogrodzie" ("W ogrodzie", "W parku") (cliché-verre, 9,7×14,7)

 

nr kat. 402

 

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Zabawy w ogrodzie", 1920-1922

nr kat. 469

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

W ogrodzie ("Zabawy w ogrodzie"), [1920-1921], cliché-verre na papierze, 10 x 15,1 cm

[reprod. w: Xięga 1988: 87; KO: 252]

 

link

link

link

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Zabawy w ogrodzie", 1920-1922

nr kat. 470

 

 

 

/wł. prywatna?/

"Zabawy w ogrodzie"

[Поступ, № 45, 28 березня 2002 р.]

 

link

 

 

 

 

 

 

367.             

Muzeum Literatury

E.905/12

"ZACZAROWANE MIASTO I" (cliché-verre, 11,5×16,2)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Zaczarowane miasto I" (cliché-verre, 11,8×16,7)

[reprod. w: Xięga 1988: 88; KO: 253]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Zaczarowane miasto"

 

Sygn.

link

 

 

 

 

 

 

368.             

Muzeum Literatury

B 5061/2

"ZUZANNA PRZY TUALECIE", 1920-1922 (cliché-verre, 9×11,5)

nr kat. 26

 

 

 

Muzeum Literatury

 E.905/15

"Zuzanna przy tualecie" ("Tualeta Zuzanny") (cliché-verre, 8,5×11,2)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Zuzanna przy tualecie" (cliché-verre, 8,5×11,3)

[reprod. w: Xięga 1988: 91; KO: 257]

 

link

 

Sotheby's (New York), 17.12.2013

SUZANNA AT HER TOILETTE, 1921 (cliche-verre, with pen and ink border, 8.9 by 10.8 cm)

 

signed and dated

link

 

 

 

 

 

 

369.             

Muzeum Literatury

 E.902

"ZUZANNA I STARCY", ok. 1920 (cliché-verre, 23×17)

142, nr kat. 399

 

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Zuzanna i starcy" (cliché-verre, 24×17,8)

[reprod. w: Xięga 1988: 90; KO: 256]

 

link

link

link

 

 

"Zuzanna"

[reprod. w: "Tygodnik Illustrowany", nr 17, 1935]

 

 

 

Desa (Katowice), 25.10.2014.

"Zuzanna i dwaj starcy" (cliché-verre, papier, 23,4 x 17,3 cm)

 

sygn./tytuł [!]

link

 

Desa (Kraków), 1997-03-01

Zuzanna przy toalecie, cliché-verre/papier, 23,3x17,8 {?}

 

sygn.

link

 

"Wybitni artyści żydowscy. Z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum" [Muzeum Historii Miasta Łodzi, 27 VIII - 19 IX 2004]

"Zuzanna przy tualecie", cliché-verre, papier naklejony na tekturę, 23,2 × 17,2

Wybitni artyści żydowscy. Z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum, red. L. Skompska, Łódź 2004

sygn./tytuł [!]

link

 

 

 

 

 

 

370.             

Muzeum Narodowe w Warszawie

"MADEMOISELLE CIRCE I JEJ TRUPA" (cliché-verre, 12×16,7)

[reprod. w: Xięga 1988: 92; KO: 258]

 

link

link

 

Muzeum Literatury

II 14606/5

"Cyrk", 1920-1922 (cliché-verre, 11,5×16,2)

nr kat. 27

 

link

 

Muzeum Literatury

 E.905/16

"Cyrk" ("Mademoiselle Circe i jej trupa") (cliché-verre, 11,5×16)

nr kat. 402

 

link

 

Львівська галерея мистецтв

Мадмуазель Цирк та її трупа. Cliche-verre. 12х16,4

 

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Mademoiselle Circe i jej trupa"

 

Sygn.

link

371.             

ML. K. 714

Fragment szkicu postaci, przed 1936

nr kat. 274

[rew. 174]

link

 

 

 

 

 

 

372.             

Muzeum Literatury

II 14606/6

"BESTIE", 1920-1922 (cliché-verre, 22,3×17)

nr kat. 28

 

link

 

Muzeum Literatury

 E.905/17

"Bestie" (cliché-verre, 22,2×16,6)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Bestie" (cliché-verre, 22,5×17)

[reprod. w: Xięga 1988: 93; KO: 259]

 

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Bestie", 1921, cliché-verre na papierze, 22,7 x 17,1 cm

 

 

link

link

link

 

Tama Art University

„Bestia”, cliché-verre

 

 

link

link

 

 

 

 

 

 

373.             

Muzeum Literatury

 E.903/1

"ZACZAROWANE MIASTO II", 1920-1922 (cliché-verre, 16,3×22,1)

144, nr kat. 400

 

link

 

Muzeum Literatury

E.905/13

"Zaczarowane miasto II" ("Rewolucja w mieście") (cliché-verre, 16,8×22)

nr kat. 402

 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Zaczarowane miasto II" ("Rewolucja w mieście") (cliché-verre, 17,5×23)

[reprod. w: Xięga 1988: 94; KO: 260]

 

link

 

Muzeum Sztuki w Łodzi

"Zaczarowane miasto II", 1920-1922

 

 

 

 

Biblioteka Jagiellońska

"Zaczarowane miasto II"

 

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Rewolucja w mieście"

 

Sygn.

link

link

 

Desa Unicum, 9.10.2008

"Zaczarowane miasto II", cliché-verre/papier, 20,5 x 24,5 cm

Aukcja dzieł sztuki. – Desa Unicum Sp. z o.o. ISBN 83-89668-38-6

sygn./tytuł

link

 

Ostoya, 1997-11-16

Zaczarowane miasto II, 1921 (cliché-verre/papier, 17,2x22,5)

 

 

link

 

Yad Vashem

“The Enchanted Town II, Drohobych” 1920-1922

 

 

link link

 

 

 

 

 

 

374.             

 /oryginał zaginął/

"Undula na spacerze", 1919

nr kat. 526 [reprod. w: "Tsushtayer" nr 2, 1930; Księga listów 1975: 1]

 

link

375.             

Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника

Dwie panienki na przechadzce, 1916 (ołówek, papier, 15,6×18,3)

[reprod. w: "Високий Замок" 12.07.2002]

Sygn./dat.

link

 

 

 

 

 

 

376.             

Muzeum Literatury

E.905/14

"NA CYTERZE" (cliché-verre, 11,5×17,5)

139, nr kat. 402

 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Na Cyterze" (cliché-verre, 11,4×18)

[reprod. w: Xięga 1988: 89; KO: 254-255]

 

link

 

 

 

 

 

 

377.             

Muzeum Literatury

E.905/18

"ŚWIĘTO WIOSNY" ("Wiosna") (cliché-verre, 12,1×16,7)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Święto wiosny" ("Wiosna") (cliché-verre, 11,6×17)

[reprod. w: Xięga 1988: 95; KO: 260]

 

link

 

Biblioteka Jagiellońska

"Święto wiosny"

 

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wiosna (Święto wiosny), [1920-1921], cliché-verre na papierze, 11,5 x 17

 

 

link

link

link

 

Krakowski Antykwariat Naukowy

 [28.03.2009]

"Wiosna" (Cliché verre, wym.: 12 x 17, 8 cm, opr. w kart. passe-partout o wymiarach 40,5 x 31 cm)

[Dziennik Polski, 25 Marca 2009]

sygn./tytuł

link

 

Desa Unicum, 26.11.2015.

"Święto wiosny" (cliché-verre, 11,6×17)

 

Sygn.

link

 

/wł. prywatna/

"Wiosna" (Cliché verre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378.             

Biblioteka Jagiellońska

"BACHANALIA" z cyklu "Xięga Bałwochwalcza", ok. 1920

138, nr kat. 472 [reprod. w: KO: 268]

 

link

379.             

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wersja rysunkowa grafiki "Bachanalia", 1920 (tusz lawowany/papier; 23.5×30.5)

137, nr kat. 471 [reprod. w: KO: 286-287]

 

link

380.             

Muzeum Literatury

ML.K. 166

Procesja hołdownicza na ulicy miasta, przed 1936

nr kat. 138

[rew. 292]

 

381.             

ML.K. 716

Fragmenty dwóch szkiców, przed 1936

nr kat. 286

[rew. 163]

 

 

 

 

 

 

 

382.             

Muzeum Literatury

E.903/2

"OGIERY I EUNUCHY" (II), 1920-1922

141, nr kat. 401

 

link

 

Muzeum Literatury

E.905/19

"Ogiery i eunuchy" ("Eunuchy i ogiery") (cliché-verre, 15,5×23)

nr kat. 402

 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Ogiery i eunuchy" ("Eunuchy i ogiery") (cliché-verre, 17,5×23,5)

[reprod. w: Xięga 1988: 96; KO: 262-263]

 

link

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Ogiery i eunuchy", [1920-1921], cliché-verre na papierze, 15,6 x 23,4 cm

 

 

link

link

link

 

 

 

 

 

 

383.             

Biblioteka Jagiellońska

"OGIERY I EUNUCHY" (I), ok. 1920

140, nr kat. 473 [reprod. w: KO: 261]

Sygn.

link

link

 

 

 

 

 

 

384.             

Biblioteka Jagiellońska

"ŚWIĘTO BAŁWOCHWALCÓW", ok. 1920

nr kat. 474

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Święto bałwochwalców", 1921 (heliograwiura, 8,6×11,7)

[reprod. w: Xięga 1988: 97; Gondowicz 2006: 30-31; KO: 264]

Sygn.

link

 

Sotheby's (New York), 24.11.2009

"The Rite of the Idolators", 1921 (cliché-verre, with pen and ink border, 8.9 by 10.8 cm)

 

signed and dated

link

 

 

 

 

 

 

385.             

Biblioteka Jagiellońska

"XIĘGA BAŁWOCHWALCZA (I)", ok. 1920

145, nr kat. 475

Sygn.

link

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Xięga Bałwochwalcza (I)" (cliché-verre, 16,9×11,3)

[reprod. w: Xięga 1988: 98; KO: 265]

 

link

link

 

Muzeum Literatury

ML.K. 172

"Xięga Bałwochwalcza (I)", 1920-1921 (cliché-verre, 12,5×17,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 29]

[rew. 296]

 

386.             

Muzeum Literatury

ML.K. 179

Szkic do "Xięgi Bałwochwalczej (I)", ok. 1920

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 30; KO: 402]

[rew. 205]

 

 

 

 

 

 

 

387.             

Muzeum Literatury

E.905/20

"XIĘGA BAŁWOCHWALCZA (II)" (cliché-verre, 13,6×23,1)

nr kat. 402

 

link

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

"Xięga Bałwochwalcza" (cliché-verre, 14,5×23,9)

[reprod. w: Xięga 1988: 99; KO: 266-267]

 

link

link

link

link

link

 

 

"Księga Bałwochwalcza"

[reprod. w: "Tygodnik Illustrowany", nr 17, 1935]

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Muzeum Emila Zegadlowicza

--

 

 

link

---

Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej

--

 

{?}

 

 

 

[Reprodukcje w:]

"Tsushtayer" (Lemberg), nr 2, 1930.

"Sygnały" (Lwów)

"Wiadomości Literackie" (Warszawa), nr 6, 1934.

"Tygodnik Illustrowany" (Warszawa), nr 17, 1935.

"Psychoanalytical Review" 33, 1946.

Le Livre idolâtre / Bruno Schulz, préface de S. Fauchereau, postface de W. Chmurzyński. – Quimper: Calligrammes, 1983.

Xięga Bałwochwalcza / Bruno Schulz. – "Twórczość" (Warszawa), nr 7-8, 1985, s. 124-152.

Xięga bałwochwalcza / Bruno Schulz. Przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski; [oprac. graf. Hubert Hilscher]. – Warszawa: Interpress, [1988].

Das Götzenbuch / Bruno Schulz; zum Druck vorbereitet und mit einführenden Worten versehen von Jerzy Ficowski; [Übers. aus dem Poln. Wolfgang Reder]. – Warszawa: Interpress, [1988].

Le Livre idolâtre / Bruno Schulz; éd. et préf. par Jerzy Ficowski; trad. [du pol.] par Jerzy Wolf. – Varsovie: Interpress, [1988].

The Booke of idolatry / Bruno Schulz; ed. and with an introd. by Jerzy Ficowski; transl. [from Pol.] by Bogna Piotrowska. – Warsaw: Interpress, [1990].

Bruno Schulz 1892-1942. Rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / układ całości i tekst Wojciech Chmurzyński. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 1992. [nr kat. 1-397]

Bruno Schulz 1892-1942. Katalog-pamiętnik Wystawy "Bruno Schulz. Ad Memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1995. [nr kat. 397-704]

Das graphische Werk / Bruno Schulz. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000.

"Поступ" (Львів) № 45, 28 березня 2002 р.

"Високий Замок" (Львів) 12.07.2002

Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892-1942. – Lublin: Wydawnictwo UMCS / Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2002.

El libro idólatra / Bruno Schulz. Traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck. – Vigo: Maldoror Ediciones, 2003.

Bruno Schulz: Republika marzeń: [Warszawa 7.01 – 6.02.2003 / Wrocław 14.02 – 10.03.2003 / Gdańsk 20.03 – 30.04.2003]. – [Gdańsk: Agencja Kontakt, 2003].

Bruno Schulz. Projekt graficzny Maciej Buszewicz. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2003.

Le livre idolâtre / Bruno Schulz. Présenté par Serge Fauchereau. – Paris: Denoël, 2004.

Bruno Schulz: La république des rêves. – [Paris]: Denoël; Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 2004.

Schulz / Jan Gondowicz. – Warszawa: Edipresse, 2006.

Bruno Schulz. El país tenebroso. – Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2007.

"New York Times", February 27, 2009.

Księga obrazów / Bruno Schulz. Zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. – Gdańsk: T słowo/obraz terytoria, 2012, 2015. [KO]

F

 

www.brunoschulz.org

@ bs

2016-03-20