Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

 

XIĘGA BAŁWOCHWALCZA

 

 

 

84

Rysunek z karty tytułowej Xięgi Bałwochwalczej, ok. 1922

ołówek, papier, 32,5 × 25,5

<fragment>

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.Bibl. II 14606/1

 

[de onderneming]

www.brunoschulz.org