www.brunoschulz.org

 

 

 

 

Bruno Schulz

 

Xiêga Ba³wochwalcza

 

Le Livre idolâtre / Das Götzenbuch / The Booke of idolatry

 

 

 

 8

ZACZAROWANE MIASTO II

 cliché verre.

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Der verzauberte Stadt II" oder "Revolution in der Stadt",

17,5 × 23 cm

Nationalmuseum Warschau

Ville ensorcelée.

Illustration pour le Livre idolâtre,

1920-1922, cliché-verre, 16,3 × 22,1

ML. E. 903/1

La ciudad encantada II, 1920-1922

Cliché-verre. 16,3 x 22,1 cm

Museo de Literatura Adam Mickiewicz, Varsovia

"Zaczarowane miasto II"

cliché-verre/papier, 20,5 x 24,5 cm 

[DESA UNICUM, 9 paŸdziernika 2008]

 

 

ð ZACZAROWANE MIASTO

ð UNDULA NA SPACERZE

ð Дві панночки на прогулянці

 

www.brunoschulz.org