ó ó / BRUNO SCHULZ PO SERBSKU (1960-2015)

 

 

&   Bubašvabe / Bruno Šulc. Preveo Stojan Subotin. – Видици (Београд), год. VIII, бр. 49-50, јануар-фебруар (1. II) 1960. – стр. 7.

&   Prodavnice cimetove boje – pripovetke / Bruno Šulc. Prevod s poljskog i predgovor dr Stojan Subotin. – Beograd: Nolit, 1961. – 264 str. Tvrd povez, tiraž 3000. (Biblioteka Nolit) [Sadržaj: Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca / Stojan Subotin. – Avgust. Iskušenje. Ptice. Manekeni. Traktat o manekenima ili druga knjiga postanja. Traktat o manekenima: Nastavak. Traktat o manekenima: Završetak. Nimrod. Pan. Gospodin Karol. Cimetaste prodavnice. Krokodilska ulica. Bubašvabe. Bura. Noć velike sezone. – Knjiga. Genijalna epoha. Proleće. Julska noć. Moj otac stupa u vatrogasce. Druga jesen. Mrtva sezona. Sanatorijum pod klepsidrom. Dodo. Eđo. Penzioner. Usamljenost. Poslednje očevo bekstvo. – Kometa]

&   Moj otac stupa u vatrogasce / Bruno Schulz. Preveo Stojan Subotin. – 15 dana (Zagreb), 1962, V, 11. – str. 32-33.

&   Usamljenost. Ptice / Bruno Schulz. Preveo dr S[tojan] Subotin. – Telegram (Zagreb), 27, IX, 1963, IV, 179. (Izabrali su za čitaoce »Telegrama«)

&   Ptice. Cimetaste prodavnice. Bubašvabe. Sanatorijum pod klepsidrom. Poslednje očevo bekstvo / Bruno Šulc. Preveo Stojan Subotin, str. 187-241. – [u:] Antologija poljske fantastike / priredio Stojan Subotin. – Beograd: Nolit, 1969. – 274 str. (Biblioteka Orfej)

&   Ptice / Bruno Šulc. – Duga (Beograd), br. 62, 10. jul 1976. – str. 84-85. (Najlepše priče sveta u izboru Branimira Šćepanovića)

&   Витолду Гомбровичу. Станиславу Игнацију Виткјевичу / Бруно Шулц. Са пољског превела Бисерка Рајчић. – Књижевна реч (Београд), год. VIII, 10. октобар 1979, бр. 30. – стр. 6-7. [Ликовни прилози у броју: цртежи оловком Бруна Шулца]

&   Manekeni / Bruno Šulc. Prevod i pogovor Stojan Subotin. – Beograd: Rad, 1980. – 100 str. Tiraž 10000. (Reč i misao, 356) [Sadržaj: Avgust. Iskušenje. Ptice. Manekeni. Traktat o manekenima ili druga knjiga postanja. Traktat o manekenima. Nastavak. Traktat o manekenima. Završetak. Nimrod. Pan. Gospodin Karol. Prodavnice cimetove boje. Krokodilska ulica. Bubašvabe. Bura. Noć velike sezone. Univerzalni smisao Bruna Šulca / Stojan Subotin]

&   Књига / Бруно Шулц. Превео Стојан Суботин, стр. 21-35. – [у:] Савремена светска прича (I) / приредио Давид Албахари. – Београд: Просвета, 1982. – 290 стр. (Савремени страни писци, 51)

&   Bruno Šulc i žene: Romani Halpern; Ani Plockjer / Bruno Šulc. Prevela Biserka Rajčić. – Treći program [Radio-Beograda], br. 71, jesen 1986, str. 236-284.

&   Ptice / Bruno Šulc. Preveo Stojan Subotin. – [u:] Antologija svetske fantastike / sastavio Ranko Krstajić. – Beograd: Dositej, Književno-izdavačka zadruga, 1989. (Biblioteka Svetska književnost)

&   Преиспитивање / Бруно Шулц. Превео са немачког Страхиња Шуљагић. – Свеске (Панчево), год. V, 1993, бр. 18. – стр. 140-144.

&   Самоћа / Бруно Шулц. С пољског превела Славица Несторовић-Петровски. – Позориште (Нови Сад), XL, 1993, бр. 8/9/10. – стр. 91.

&   Човек или свет: непознато писмо Бруна Шулца Марији Каспрович / Бруно Шулц. Превод са пољског Славица Несторовић-Петровски. – Књижевне новине (Београд), XLVI, 1994 (1.02. 1994), стр. 6.

&   Poslednje očevo bekstvo / Bruno Šulc. S poljskog preveo Stojan Subotin, str. 116-120. – [u:] Ukrštene priče: priče i komentari / priredio David Albahari. – Beograd: Dental, 1994. – 162 str. (Biblioteka Raspis; knj. 1)

&   Писма Бруна Шулца Романи Халперн / [с пољског превела Љубица Росић]. – Демократија (Београд), субота-недеља, 7-8. 02. 1998. [додатак Лист књиге, стр. 4]

&   Продавнице циметове боје / Бруно Шулц. Преводилац Стојан Суботин. – Београд: Књижевна реч; Уметничка дружина Аноним, 1999. – 288 стр. Тираж 500. [Садржај: Август. Искушење. Птице. Манекени. Трактат о манекенима или друга књига постања. Трактат о манекенима. Наставак. Трактат о манекенима. Завршетак. Нимрод. Пан. Господин Карол. Продавнице циметове  боје. Крокодилска улица. Бубашвабе. Бура. Ноћ велике сезоне. Књига. Генијална епоха. Пролеће. Јулска ноћ. Мој отац ступа у ватрогасце. Друга јесен. Мртва сезона. Санаторијум под клепсидром. Додо. Еђо. Пензионер. Усамљеност. Последње очево бекство. Комета]

&   Јесен / Бруно Шулц. Превео Александар Шара[на]ц. – Луча (Суботица), број 4, новембар 2000. – стр. 13-16.

&   Духовна генеалогија / Бруно Шулц. Превео са пољског Александар Шаранац. – Крагујевачко читалиште, год. VII, бр. 11, фебруар 2001. – стр. 10-11.

&   Република снова / Бруно Шулц. Превео с пољског Александар Шаранац. – Летопис Матице српске (Нови Сад), год. 177, књ. 467, св. 3, март 2001. – стр. 255-279. [Садржај: Театар Пасхе. Република снова. Домовина. Скептикова путовања. Духовна генеалогија. Експозе о "Продавницама циметове боје". Митизација стварности. "Процес" Франца Кафке. Наговештај]

&   Republika snova: pripovetke, fragmenti, eseji / Bruno Šulc. S poljskog preveo Aleksandar Šaranac. – Beograd: Rad, 2001. – 77 str. (Reč i misao, 517). – ISBN 86-09-00734-0 [Sadržaj: Teatar pashe. Jesen. Republika snova. Kometa. Domovina. Skeptikova putovanja. Duhovna genealogija. Ekspoze o Prodavnicama cimetove boje. Mitizacija stvarnosti. Nastaju legende. Proces Franca Kafke. Cveta bagrem. Nagoveštaj. – Napomene o izvorima. – Ostavština u fermentaciji / Mirko Demić]

&   Ptice / Bruno Šulc. Preveo Stojan Subotin, str. 349-353. [u:] Antologija svetske fantastike / sastavio Ranko Krstajić; Beograd: Mond, 2001². – 510 str.

&   Ptice / Bruno Šulc. Preveo Stojan Subotin; str. 110-112. – [u:] Biseri svetske fantastike / odabrao i priredio Vukmir Ratana. – Beograd: Super print, 2002. – 118 str. (Biblioteka Biseri)

&   Ega van Hart / Bruno Šulc. S poljskog prevela Branislava Stojanović. – Kovine (Vršac), god. II, br. 4, 2002. – str. 6-8.

&   Из преписке (превела Бранислава Стојановић). – Анексија подсвести (превела Љубица Росић). – Трагична слобода (превела Бранислава Стојановић). – Подно Белведера (превео Петар Буњак). – Нови песник (превела Јелена Јовић). – Књига о љубави (превела Марија Бараћ). – Фердидурке (превела Агњешка Ласек) / Бруно Шулц. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003. – 216 стр.; 75 ill. (Бруно Шулц / приредила Бранислава Стојановић)

&   [О новелама Иве Андрића] / Бруно Шулц. [С пољског превела Бранислава Стојановић]. – [у:] Шулц и Андрић: две судбине и једно читање / Бранислава Стојановић. – Свеске Задужбине Иве Андрића (Београд), год. XXV, св. 23, 2006, стр. 313-314.

&   "Nisam poznavalac poezije..." / Bruno Šulc. Prevod s poljskog i komentar Branislava Stojanović. – Kovine (Vršac), god. IX, br. 14, 2009, str. 48-53. [Sadržaj: Pisma Arnoldu Špetu. Pismo Rudolfu Otenbrajtu. Pismo Ostapu Ortvinu. Pismo Kazimježu Truhanovskom]

&   Mitizacija stvarnosti. Pismo Bruna Šulca Stanislavu Ignaciju Vitkjeviču / Bruno Šulc. [Prevod s poljskog Biserka Rajčić]. – [u:] POLJSKA KNJIŽEVNA AVANGARDA: 1917-1939 (programi i manifesti) / Biserka Rajčić. – Beograd: Službeni glasnik, 2011. – str. 334-338. : ill.

&   Avgust / Bruno Šulc. Preveo s poljskog Stojan Subotin. [u:] TANJIR PUN REČI: majstori savremene svetske priče / priredila Ljubica Arsić. – Beograd: Laguna, 2012. (Edicija Talasi, knj. 6) ISBN 978-86-521-1005-6

&   Gospodin Karol / Bruno Šulc. Preveo s poljskog Stojan Subotin. – [u:] KULE, GRADOVI: majstori kratke proze od Gogolja do Fostera Volasa / priredili Arijana Božović, Borivoj Gerzić. – Beograd: B. Gerzić, 2013. – str. 140-143. – ISBN 978-86-916523-1-9

&   Август / Бруно Шулц. Превела с пољског Снежана Ђукановић. – Мостови, бр. 157-158, 2013. – стр. 5-11.

&   Последње очево бекство / Бруно Шулц. Превео са пољског Стојан Суботин. – Градац (Чачак), бр. 191-193, 2013. – стр. 211-213. (Детињство / приредили Миодраг Марковић и Миленко Пајић)

&   PRODAVNICE CIMETOVE BOJE. Sanatorijum pod Klepsidrom. Kometa / Bruno Šulc. S poljskog preveo Stojan Subotin. – Beograd: AED studio, 2014. – 262 str. ISBN 978-86-83907-47-2

&   Jesen / Bruno Šulc. [Prevod s poljskog Biserka Rajčić]. – [u:] POLJSKA KNJIŽEVNA AVANGARDA: 1917-1939 (poezija, proza, drama) / [priredila]  Biserka Rajčić. – Beograd: Službeni glasnik, 2014. – str. 254-257.

&   Три приче из "Циметастих продавница": Похођење. Птице. Господин Карол / Бруно Шулц. Превела с пољског Снежана Ђукановић. – Мостови, бр. 163-164, 2015, стр. 169-179.

&   CIMETASTE PRODAVNICE / Bruno Šulc. Prevela s poljskog Snežana Đukanović. – Beograd: Paideia, 2015. – 101 str. (Biblioteka Maštarije) ISBN 978-86-7448-611-5 [Sadržaj: Avgust. Pohođenje. Ptice. Modeli. Traktat o modelima ili druga knjiga postanja. Traktat o modelima, nastavak. Traktat o modelima , kraj. Nimrod. Pan. Gospodin Karol. Cimetaste prodavnice. Krokodilska ulica. Bubašvabe. Oluja. Noć velike sezone]

&   SANATORIJUM U SENCI PEŠČANIKA / Bruno Šulc. Prevela s poljskog Milica Markić. – Beograd: Paideia, 2015. – 196 str. (Biblioteka Maštarije) ISBN 978-86-7448-610-8 [Sadržaj: Starostavnik. Genijalna epoha. Proleće. Julska noć. Moj otac stupa u vatrogasce. Druga jesen. Mrtva sezona. Sanatorijum u senci peščanika. Dodo. Eđo. Penzioner. Usamljenost. Poslednje očevo bekstvo]

 

ö / www.krugcentar.co.rs / www.delfi.rs / www.beopolis.co.rs / www.zlatnoruno.com 

 

 

 

 

 

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

www.brunoschulz.org / @ bs